NVO EXPO 2017

Ponedeljak - 25 Septembar,2017 - 03:17:00

TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) - Resursnim centrom za NVO u Crnoj Gori organizuje treći po redu NVO EXPO – Sajam nevladinih organizacija.

Radionica za NVO sa sjevera Crne Gore

Ponedeljak - 19 Mart,2018 - 01:21:00

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO) je započeo realizaciju projekta „Moja zajednica-Snažna zajednica!“, koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016-Civil Society Facility Programme 2016, Montenegro.

Poziv za učešće : Radionica za NVO sa juga Crne Gore

Ponedeljak - 12 Mart,2018 - 05:11:00

Centar za razvoj nevladinih organizacije (CRNVO)  je započeo realizaciju projekta „Moja zajednica-Snažna zajednica!“, koji je finansiran od strane Evropske unije posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, u okviru IPA programa za razvoj civilnog društva 2016-Civil Society Facility Programme 2016, Montenegro. 

Rezultati prve faze evaluacije

Ponedeljak - 05 Mart,2018 - 03:35:00

U okviru poziva za dostavljanje prijedloga projekata za projekte lokalnih NVO u Crnoj Gori, za program dodjele grantova ,,Moja zajednica- Snažna zajednica” koji je objavio Centar za razvoj nevladinih organizacija, pristigle su 22 aplikacije.

Montenegrin Parliament is hiding documents related to the selection of members of the RTCG Council!

Petak - 02 Mart,2018 - 03:06:25

Montenegrin Parliament rejected the request of the Center for the Development of Non-Governmental Organizations (CRNVO), submitted based on the Law on Free Access to Information, to allow the insight to the documentation submitted by NGOs that proposed candidates for the Council of the Public Broadcaster Radio Television of Montenegro

Skupština krije dokumentaciju za Savjet RTCG!

Četvrtak - 01 Mart,2018 - 03:55:16

Skupština Crne Gore odbila je zahtijev Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) da, na osnovu Zakona za slobodan pristup informacijama, izvrši uvid u dokumentaciju NVO koje su predložile i podržale kandidate za člana Savjeta RTCG.

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU AKTIVNI GRAĐANI/KE

Petak - 16 Februar,2018 - 04:29:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Centar za ekonomski prosperitet i slobodu (CEPS), u saradnji sa Britanskim savjetom, pozivaju sve zainteresovane za učešće u programu AKTIVNI GRAĐANI/KE.

CRNVO Info sesije povodom konkursa za dodjelu grantova

Petak - 26 Januar,2018 - 01:03:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje konkurs za dodjelu grantova za projekte lokalnih NVO u Crnoj Gori u okviru programa dodjele grantova ” Moja zajednica – Snažna zajednica “.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata : Moja zajednica-Snažna zajednica - Ispravka

Četvrtak - 18 Januar,2018 - 04:51:00

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje konkurs za dodjelu grantova za projekte lokalnih NVO u Crnoj Gori u okviru programa dodjele grantova,, Moja zajednica – Snažna zajednica“ .

Kandidat NVO za člana SAVJETA RTCG!

Ponedeljak - 15 Januar,2018 - 05:53:41

Ovim putem vas obavještavamo da je  Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO) odlučio da podrži imenovanje Radoša Mušovića, za člana Savjeta RTCG-a kao predstavnika nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, ostvarivanjem i zaštitom: nacionalne, rodne ukupne ravnopravnosti; prava na zdravu životnu sredinu; prava potrošača; prava lica sa invaliditetom ili prava na obrazovanje i socijalnu zaštitu. 

Pages